Gold Ultrasonic Cleaner

Order anda telah berjaya. Anda Akan menerima SMS atau CALL daripada DHL

No Tracking akan dihantar melalui EMAIL atau SMS

Order dihantar menggunakan DHL

Sila sediakan wang secukupnya semasa menerima

PENTING! - RM15 denda akan dikenakan jika parcel tidak diterima tanpa alasan yang munasabah

TERIMA KASIH